B-Pointy

Služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání naděje, …. Za tímto účelem jsme začali zakládat konkrétní místa, kde se může potřebný člověk setkat s konkrétním člověkem, který je připraven mu pomoci, snaží se porozumět jeho situaci a hledá cestu k potřebné pomoci "cestu naděje". Místům setkání a pomoci říkáme B Point. Každý B Point má jiné možnosti služby. Někde je realizovaná terénní služba, někde jen podpora. K dnešnímu dni je v provozu:

 •  B-Point Brno (Kraví Hora)
 •  B-Point Augustin 
 •  B-Point Borovany 
 •  B-Point Jihlava
 •  B-Point Jindřichův Hradec 
 •  B-Point Kašperské Hory 
 •  B-Point Olomouc
 •  B-Point Znojmo 
 •  B-Point Třebíč
 •  B-Point Telč 
 •  B-Point Kopřivnice 

 

Kontakty na B-Pointy

Výhledově bychom rádi zřídili B-Point v Praze a na místech, kde se to ukáže jako možné a dobré.

  

Bakhitas    

Člověk, který se dostane do krizové situace, nutně potřebuje někoho, s kým může sdílet, komu důvěřuje, a kdo se mu nebojí pomoci. Např. pohlídat mamince dítě, zajít nakoupit, něco přestěhovat, zavolat nebo vyslechnout, navštívit v nemocnici, darovat oblečení či jiné životní potřeby, jít kousek cesty spolu v různých oblastech života…

Společnost BAKHITA podporuje jednotlivé lidi i skupiny, kteří jsou ochotni pomoci, ochotni ke službě, ochotní stávat se alespoň na chvilku bližními a být „chvíli s“ nebo jakkoli „být s“ – „Být BAKHITAs“.

Pokud máte chuť a touhu stát se BAKHITAs, napište nám: pavla.pilerova@seznam.cz

 ...

BAKHITA v 2.10 2014-2016