B-Pointy

Služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání naděje, …. Za tímto účelem jsme začali zakládat konkrétní místa, kde se může potřebný člověk setkat     s konkrétním člověkem, který je připraven mu pomoci, snaží se porozumět jeho situaci a hledá cestu k potřebné pomoci "cestu naděje". Místům setkání a pomoci říkáme B Point. Každý B Point má jiné možnosti služby. Někde je realizovaná terénní služba, někde jen podpora. Pokud byste chtěli podpořit konkrétní B-Point, uveďte prosím jeho číslo jako variabilní symbol. K dnešnímu dni je v provozu:

 •  B-Point Brno                            vs 0002   
 •  B-Point Jižní Čechy                   vs 0004   
 •  B-Point Olomouc                      vs 0016
 •  B-Point Znojmo                         vs 0011 
 •  B-Point Telč                               vs 0001  
 •  B-Point Kopřivnice                    vs 0005   
 •  B-Point Jeseník                          vs 0007   
 •  B-Point Volfířov                          vs 0003 
 •  B-Point Praha - sklad N 
 •  B-Point Praha - sklad L
 •  B-Point Zábřeh 
 •  B-Point Šumperk
 •  B-Point Dobrá Voda
 •  Právní a finanční pomoc          vs 0777  
 •  Projekt Mary’s Meals,              

 

Kontakty na B-Pointy

Účet společnosti Bakhita pro podporu je:  123-6422800267/0100

 

Mezinárodní pomoc a dobrovolnická činnost

Zakládací smlouva dobročinné společnosti Bakhita, o.p.s. obsahuje i pomoc na mezinárodní úrovni a organizaci dobrovolnické činnosti. Od roku 2017 je hlavním projektem pro tuto naši činnost spolupráce s mezinárodní organizací Mary’s Meals.

Projekt je schválen MZV a doložen dokumentem Common Declaration of Cooperation

V tomto projektu pomáháme mimo jiné s veřejnou sbírkou a s logistikou batůžkového projektu *. 

Od roku 2019 je podpora realizována pomocí lokálního zastoupení Mary’s Meals, Česká republika z.s.

* Batůžkový projekt - při rozvážení pomoci Bakhity, svážíme z různých míst ČR batůžky, které dobrovolníci v našich skladech konsolidují a doplňují potřebným vybavením. Kompletní batůžky se zasílají do Malawi a jiných krajin pro nejchudší a hladovějící děti světa.

BAKHITA v 2.10 2014-2016