Cesta naděje

Společnost BAKHITA o.p.s. je dobročinná organizace, zaměřená především na pomoc rodinám a lidem, kteří se dostali do kritických životních situací.  

Díky absenci rodiny a devastaci blízkých vztahů, zůstávají lidé po dramatických životních situacích sami. Bakhita se snaží, aby potřebný zakusil, nejenom konkrétní materiální pomoc, ale také, že není sám, a že jeho život i situace má naději.

Našim jediným příjmem jsou vaše dary. Více o podpoře zde.

Pokud potřebujete potvrzení o daru, prosíme napište nám.

Přečtěte si příběhy některých našich maminek.

Děkujeme Pavla

 

   tento obrázek jsme dostali od malé holčičky veliké rodiny ...

AKTUALITY

Pravidelně podporujeme potravinami rodiny, které jsou v péči pracovnic OSPOD Brno.  Více...

(14.04.2017)

Vícečetnou rodinu z Pelhřimovska jsme obdarovali větším množstvím kojeneckého a dětského oblečení. Dostali i postýlku pro očekávané miminko.   Více...

(13.04.2017)

Na konci tohoto týdne poběhla setkání s pracovníky a pomocníky Bakhity a dalšími lidmi z Borovan, Trhových Svin a Kašperských Hor. Vzniká potřeba realizace alespoň malých lokálních skladů pro aktuální pomoc.   Více...

(06.04.2017)

Během prvních tří měsíců jsem převzali a předali potřebným maminkám více než 15 kočárků.   Více...

(01.04.2017)
BAKHITA v 2.10 2014-2016