Cesta naděje

Společnost BAKHITA o.p.s. je dobročinná organizace, zaměřená na pomoc vícečetným rodinám a rodinám či lidem, kteří se dostali do kritických životních situací.  

Rodiny a především vícečetné rodiny jsou dnes ve ztížené životní situaci. 

Díky absenci rodiny a devastaci blízkých vztahů, zůstávají lidé po dramatických životních situacích sami. Bakhita se snaží, aby potřebný zakusil, nejenom konkrétní materiální pomoc, ale také, že není sám, a že jeho život i situace má naději.

Našim jediným příjmem jsou vaše dary. Více o podpoře zde.

Pokud potřebujete potvrzení o daru, prosíme napište nám.

Přečtěte si příběhy některých našich maminek.

Děkujeme Pavla 

 

     některá místa, kde Bakhita působí, působila, nebo kde se nacházejí dárci

      … služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání cesty, ….

Za tímto účelem začala vznikat místa setkání a pomoci. Každý B-Point má jiné možnosti služby. Někde slouží ochotní lidé, jinde jsou i kontaktní místa a sklady, …   

AKTUALITY

Z důvodu velkého nárustu potřebných a pomocí jsme pronajali další místnost.      Více...

(30.12.2019)

  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II udělal sbírku pro potřebné a dovezl nám množství trvanlivých potravin a drogerie.    Více...

(29.12.2019)

Život na Bakhitě se od letošního září zase rozrostl a ke stálým maminkám přibyly další i s malými pomocníky.      Více...

(24.11.2019)

Od 1. 12. 2019 končí provoz našeho skladu na faře u sv. Augustina v Brně. Právě zde před mnoha lety vše začalo. Tímto děkujeme farnosti, jejím správcům a pomocníkům za možnost zde pomáhat.            Více...

(24.11.2019)
BAKHITA v 2.10 2014-2016